N
A
B
Ó
R

2
0
1
5

Program

Program ramowy

GodzinaPlan dnia
630-830 schodzenie się dzieci,
zabawy swobodne według zainteresowań i  prace porządkowe,
zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne,
zabiegi higieniczne.
830-900 śniadanie.
900-1030 zajęcia programowe z całą grupą - realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka dostosowanych do jego możliwości,
zabawy zorganizowane i swobodne (dydaktyczne i tematyczne) w ogrodzie przedszkolnym lub w sali, spacery, wycieczki,
zabiegi higieniczne.
1030-1045 drugie śniadanie.
1100-1200 spacer lub wycieczka na świeźym powietrzu, obserwacja przyrody.
1200-1230 obiad (zupa).
1300-1430 poobiedni relaks - leżakowanie ze słuchaniem ulubionych bajek lub muzykoterapia, krótki relaks, praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych,
realizacja pomysłów dzieci, utrwalenie zdobytych wiadomości i umiejętności, zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
zajęcia dodatkowe - gimnastyka korekcyjna , rytmika,
zabiegi higieniczne.
1430-1500 obiad (drugie danie).
1530 podwieczorek
1500-1800 aktywność własna dzieci, zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela w sali i na powietrzu, prace porządkowe,
prace wyrównawcze z dziećmi,
zajęcia artystyczne,
kontakty indywidualne z rodzicami,
rozchodzenie się dzieci.
1800 Zamknięcie przedszkola

Posiłki

Zapewniamy naszym maluchom cztery świeże i smacznie przygotowane posiłki:

  • 0830-0900 Śniadanie
  • 1030-1045 Drugie śniadanie 
  • 1200-1230 Obiad (zupa) 
  • 1430-1500 Obiad (drugie danie) 
  • 1530 Podwieczorek 

Przedszkole "Eryka" dba o to, aby dzieci jadły zgodnie z indywidualnymi potrzebami – nie wydziela posiłków ani nie zmusza dzieci do jedzenia. Zwracamy szczególna uwagę na to, żeby każdy przedszkolak odżywiał się zdrowo i poznał dobre maniery zachowania się przy stole.

Przedszkole "ERYKA", ul. Róż 19, Koszalin, Tel. 606 83 44 77